קולות קוראים למימון פרויקטים במסגרת תכנית שת"פ במו"פ ישראל- טאיוואן

חברות טכנולוגיה ישראליות אשר משתפות פעולה או מעוניינות לשתף פעולה עם חברות טאיוואניות, מוזמנות להגיש לרשות לחדשנות בקשות לקבלת תמיכה במימון פרויקטים משותפים של מחקר ופיתוח תעשייתי במסגרת התוכנית.

חברה ישראלית שהפרויקט שלה יאושר במסגרת התוכנית עשויה לזכות במענק בשיעור של עד 50% מעלויות המו"פ, החברה הטאיוואנית תזכה לסיוע מקביל מהרשות המתאימה בטאייוואן. המענק נועד לסייע במימון פרויקטים של פיתוח מוצרים או תהליכים חדשניים ומסחורם בשוק הגלובלי ומהווה חלק ממכלול כלי הסיוע העומדים לרשות היצואן הישראלי.

קול קורא חמישי – המועד האחרון להגשת שלב ראשון של הבקשות הוא יום שישי ה- 11.05.2018 (שלב שני של בקשות – עד ליום 15.6.2018).

קול קורא שישי יפורסם לקראת סוף השנה (המועד האחרון להגשת שלב ראשון של הבקשות הוא 15.11.2018, על פי פרסומי הרשות). יש להתעדכן במועדים ובשינויים באתר הרשות לחדשנות.

פרטים מלאים של הקול הקורא, לרבות תהליך הגשת הבקשה, קריטריונים לזכאות ותנאי המימון ניתן לראות בקישור הבא: מסמך הנחיות.

 

בהצלחה למתמודדים!

פורסם ע"י רן יחזקאל, נספח כלכלי טייפה, טאיוואן