פרידה מהנשיא היוצא וכניסתה של הנשיאה החדשה

| 18 ינואר 2023

באסיפה הכללית של לשכת המסחר ישראל-אסיה, נבחרה עו"ד ענת ברנשטיין רייך לנשיאת הלשכה.
מתן וילנאי, הנשיא היוצא, נבחר על ידי האסיפה לנשיא של כבוד וברך את ענת בכניסתה לתפקיד החדש.
חברי לשכת המסחר ישראל-אסיה וחברי הועד המנהל ברכו את מתן על תרומתו החשובה לאורך שש השנים בהן הקדיש ממרצו וכוחו ללשכה.