שירותים ופעילויות

במסגרת פעילותה של לשכת המסחר לקידום הקשרים המסחריים עם אסיה ולסיוע לחבריה, ניתן למנות את הפעילויות הבאות:

– ארגון סמינרים וימי עיון בנושאים אסיאתיים ומתן ייעוץ וליווי עסקי ע"י צוות המומחים של הלשכה
– ריכוז והפצת מידע בנושא התפתחויות ומגמות, הזדמנויות עסקיות ומכרזים במדינות היעד
– יצירת וקידום קשרים עם חברות אסיאתיות וחיבור בינן ובין החברות בלשכה
– סיוע בפעילות ובקשר עם הנספחויות הכלכליות בארץ ובחו"ל
– אירוח בכירים בממשל ובממסד הכלכלי במדינות אסיה וארגון ביקורים ופגישות בחברות ישראליות
– ארגון משלחות עסקיות למדינות אסיה
– פעילות שוטפת וסיוע לממסד הכלכלי בישראל בכל האמור בפעילות מול אסיה
– ארגון ושילוב חברות הלשכה במפגשים עם משלחות עסקיות אסיאתיות המבקרות בישראל
– סיוע בקבלת אשרות שונות למדינות אסיה