מייסדים ושותפים

שותפים

מייסדים

אברהם בלאס
יוסי מרקס